Berat Kandilinde Yasin-i Şerif ile Berat duasının Okunuş şekli

Berat Kandilinde Yasin-i Şerif ile Berat duasının Okunuş şekli 

(1.) Birincide Yâsin-i Şerif okumaya başlarken ve Yâsin-i Şerifi bitiminde Berât duasını okurken şöyle niyet etmelidir.
Ya Rabbi! Beni mes’ud ve bahtiyâr kullarından olmamı nasîb etmen niyyetiyle okuyorum ve okudum, kabul eyle

(2.) İkinci sefer Yasin-i Şerif okumaya başlarken ve bitirip Berât duasını okuduğunda ise
Ya Rabbi! Hayırlı uzun ömürlü kullarından olmamı vesile eylemen için okuyorum kabul eyle.

(3.) Üçüncü defa okumasında ise
Ya Rabbi! Beni ve Aile efradını görünür, görünmez belâlardan ve kazalardan emin olmamı ve hayırlı bol rızıkla rızıklandırmayı vesile olması niyetiyle okuyorum ve okudum kabul eyle.

Demelidir.Ve sonra ellerini semaya kaldırıp Cenâb-ı Hak’tan Hayırlı uzun ömür ,helal ve bol rızık, bela ve kazalardan emin olmak, ve her türlü Murad ve istekleri dile getirilmelidir.

BERAT GECESİ DUASI
Bu duâ yı özellikle secde halinde secdeye kapanarak okunur . Cenâb-ı Allâh’tan affını, bağışlamasını dilemelidir. Bu duâyı da 3 kere veya 7 kere okuyarak secdeyi uzatmalı ve daha bir çok istek ve dilekte bulunmalıdır. DÜNYA ve AHİRET selameti için yüce Rabbimizden yardımını ve lutf-ü keremini istemeliyiz

Secdede Okunacak Berat Gecesi Duası

Bismillâhirrahmanirrahim“Allâhümme E’ûzu bi-afvike min ikâbike ve e’ûzu bi-ridâke min sahatike ve e’ûzu bike minke Celle senâ’üke lâ-uhsî Senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike

Anlamı: “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Azabından rahmet ve merhametine sığınırım. Senden sana sığınırım, Methi senan yücedir. Seni övmek methü Sena etmek için kelime bulamıyorum,. Sen kendini övdüğün gibisin” (Ey Celâl ve Îkrâm sahibi Allâh’ım !)Bu duâ, secdeye varılıp secde halinde okunmalıdır. Secde hali, Allâh’a en sevimli, en yakın olan bir haldir. Bu halde duâlar kabul olur.