Bereket Duası (Karınca Duası)

Bereket Duası (Karınca Duası)

Bereket Duası (Karınca Duası)
Bereket Duası (Karınca Duası)

Bereket (karınca ) Duası ve önemi

Karınca duası “Bu duayı okuyan, ticarethanesinde bulunduran bol, bereketli ve hayırlı helal kazançlar elde eder. ”diye, öteden beri yapıla gelen ve işyerlerinde asılan kıymetli bir duadır.

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahiym “Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn. Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna, Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”Amin.