Bereket için Dualar ve Zikirler

Bereket, olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük demektir. Bereket Duası, Allah’ın bize verdiği nimetlerde bolluk ve çokluk olması için okunan duadır.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami,

Enterzukanî helâlen tayyiben,

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu,

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu,

Ve in kâne kâriben yessirhü,

Ve in kâne kalîlen kessirhü,

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi,

Bereket Duası Türkçe Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir,

Yerde ise onu çıkar,

Uzakta ise onu yaklaştır,

Yakın ise kolaylaştır,

Bereket Duası Arapça Okunuşu

“Allahümme raddıni bi kazaike ve barik li fi ma kuddira li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.”

Bereket Duası Türkçe Anlamı

“Allah’ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunanla bereket ihsan eyle ki, ben senin geri bıraktığını öne almanı , öne aldığını geri bırakmanı istemeyeyim.

Bereket İçin Yapılacak Çekilen Kısa Zikirler ve Anlamları

“Ya Fettah, Ya Rezzak” zikrine her gün devam edilmelidir.

Ya Fettah, Allah’ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hiç kimseye muhtaç kalacak duruma düşmez, mevki ve mertebe sahibi olur. Ya Fettah ismini her kim sabah namazının arkasından abdestli iken sağ elini kalbinin üzerine koyar ve bu esma-i şerifi okursa kalbi tertemiz olur ve rızkı bollaşır. Ancak her sabah namazının ardı sıra 71 kere okunmasın da fayda vardır. Uyumaya geçmeden önce sağ tarafa dönüp, elini başının altına koyarak ya Fettah ismini her gece okuyan kişinin rüyası güzel olur ve bilmediği bir takım şeyler Allah tarafından kişiye gösterilir.

Her gün güneşin doğmasına az bir zaman kala (doğmadan önce) 489 defa bu esma-i şerifi okursa Allah ona kalbinde yatan niyeti verir. Aynı zamanda evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerinde aynı sayı ve zamanda Ya Fettah (c.c)ismini okumasında fayda vardır.

”Ya Fettah ile Ya Rezzak” Zikrinin Faziletleri

Allah’ın ”Ya Fettah ile Ya Rezzak” ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defaokuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapları açar.

Özellikle sıkıntı bir süreç içerisinde olan kişi bu esma-i şerifi dilinden hiç düşürmeden okur ise zor gördüğü bütün işleri kolaylaşır, kurtuluşa erer ve feraha kavuşur. Borçları olan veya düşmanına galip gelmek isteyen bir kimse niyetini alıp 489 kere ya Fettah ismini söylerse Allah kişinin dileğini yerine getirir.