Bereket (karınca ) Duası ve önemi

Bereket (karınca ) Duası ve önemi

Karınca duası Bu duayı okuyan, ticarethanesinde bulunduran bol, bereketli ve hayırlı helal kazançlar elde eder.” diye, öteden beri yapıla gelen ve iş yerlerinde asılan kıymetli bir duadır. Aynı zamanda her gün 7 defa okuyanın kazancı ve bereketi artar.
Evimizde bereket için bol rızık için her gün 7 defa okumaya devam edilir.

Satılmayan bir malın satılması için 7 gün satmak isteğimiz malın kısa zamanda satılması niyetine 7 defa okunur.

Bismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.
Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”Amin.