Bereket ve Bolluk Duaları – Mübarek Dualar

Bereket ve Bolluk Duaları – Mübarek Dualar 

Enes b. Malik (r.a), Resûlullah (s.a.s.)’ın, (ziraat ve ticaretle

iştigal eden) Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir:

Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve
bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.”
Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her
türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!”

Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince

ve dilimiz döndüğünce ihlas ve samimiyetle çoğaltabiliriz.

Mesela; Allah’a hamd ve Resulullah’a salat ve selam getirdikten

sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:

“Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden

en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip

eyle!

Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden,

senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık

için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip

eyle!

Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi,

malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan

ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!

Allah’ım! Bizlere kazançta helâl bilinci ve kul hakkı

duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı

rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî

mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere

müyesser eyle!”