Besmele Duası

Besmele Duası

” Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme inni es’eluke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim
Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kibriya-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi sena-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi beha-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim
Ve bi berakati bismillahirrahmanirrahim
Ve bi-izzeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi guvveti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi gudreti bismillahirrahmanirrahim
İrfa gadri veşrah sadri ve yessir emri
Ve’r-zugni min haysu la yahtesib
Bi fadlike ya keramike ya men huve kef -ha -ya -ayn -sad -ha -mim -ayn -sin -kaf ve es’eluke bi celali’l-ızzeti ve celali’l-heybeti ve ceberuti’l-azameti en tec’aleni min ıbadike’s-salihin ellezine la havfun aleyhum ve la hum yahzenun

Bi rahmetike ya erhamer-rahimin

Ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

Besmele Duasının Manası
” Allahım Senden bismillahirrahmanirrahimin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahimin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahimin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahimin azameti,
Bismillahirrahmanirrahimin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahimin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahimin kemali,
Bismillahirrahmanirrahimin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahimin Allahu Teala katındaki kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahimin gücü,kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahimin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahimin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahimin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahimin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahimin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahimin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahimin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahimin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahimin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahimin kudreti hurmetine isterim.
Bismillahirrahmanirrahimin değeri hakkı hurmetine değerimi yükselt, gönlümü ferahlat, işlerimi kolaylaştır, faziletin ve cömertliğinle bana hesapsız rızık nasip et. Ey kaf- ha- ya- ayn- sad. Ey ha- mim- ayn- sin- kaf, yüceliğinin şanı ve heybeti, büyüklüğünün şifası hurmetine beni ” Kendileri için korku ve üzüntü olmayan ” salih kullarının arasına dahil eyle. Rahmetin ve merhametin hurmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz Muhammede (s.a.v.) ve onun ehline salat ve selam eyle.”