Besmelenin ( Bismillahirrahmanirrahim ) Faziletleri / Hadislerle Besmele

Besmelenin ( Bismillahirrahmanirrahim ) Faziletleri / Hadislerle Besmele

Müminler, besmele ile sırattan geçerler. Hz Adem’e ilk gelen besmele’dir. Peygamber efendimiz; Hoca çocuğa besmele okur, çocuk da söyleyince Allahu Teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır buyurdu. Fatiha okumaya başlarken besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir. Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela haram yerken besmele çekmek küfürdür.

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

*Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur. [Taberani]
*Besmele ile yenen yemek bereketli olur. [İbni Mace]
*Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur. [Deylemi]
*Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. [T. Salat]
*Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır. [Beyheki]
*Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider. [Tibyan]
*Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah-u Teâlâ Cehennemden çıkarır. [Tergibussalat]
*Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah-u Teâlâ da razı olur. [Deylemi]
*Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla! [Taberani]
*Yemeğe başlarken, Allah-u Teâlâ’nın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin! [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]
*Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. [İ. Ebiddünya]
*Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.[Tergibussalat]
*Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allah-u Tealâ’ya şükretmelidir!
*Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. [İ. Rafii]
*1000 kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur. [Tergibussalat]

 

Oğuz Alışkan