Bilinmeyen Beladan Allah’a Sığınma Duası

Bilinmeyen Beladan Allah’a Sığınma Duası

Bilinmeyen Beladan Allah'a Sığınma Duası
Bilinmeyen Beladan Allah’a Sığınma Duası
Bilinmeyen Beladan Allah'a Sığınma Duası
Bilinmeyen Beladan Allah’a Sığınma Duası

Okunuşu:

“Allahüme inni es’elüke minel-hayri küllihi ‘acilihi ve acilihi ma alimtü minhu ve ma lem a lem. Ve e’uzü bike mine s-serri küllihi acilihi ve acilihi ma alimtü minhü ve ma lem a lem ve es’elüke’l-cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve e’uzü bike minen-nari ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve es’elüke hayra ma se’eleke abdüke ve Rasulüke Muhammedün (s.a.v.). ve e’uzü bike min serri meste’aze bike minhü abdüke ve Rasulüke Muhammedin (s.a.v.). Ve es’elüke ma kadayte li min emrin en tec’ale akibetehu rusden.”

Anlamı:

“Allah’im! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrını Senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü şerrinden Sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve isleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve islerden Sana sığınıyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in istediği şeyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden ben de Sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin islerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.”

(Hâkim, De’avat, No: 1914; bk. Ibn Hibban, Ed’iye, No: 869; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29336)