Bir sene boyunca bu zikre devam eden etrafına şifa dağıtır

Bir sene boyunca bu zikre devam eden etrafına şifa dağıtır

Yâ Bari celle celalühü;Her şeyi bir asıldan var eden.Her şeyi muhtaç olduğu aza,tabiat ve sûrette en mükemmel ve en uygun şekilde yaratan, yokluktan varlığa çıkaran,yarattıklarını birbirinden çeşitli şekillerde ayır eden.

Bu mübarek ismi şerifi bir sene boyunca vird edinen( her gün okuyan) kimseler etrafına şifa dağıtırlar.Elini bir hasta üzerine koyarak okuyan kimse Allahın izni ile okunan kimsenin şifa bulmasına vesile olur.Hasta bir gözün veya azanın üzerine okunursa Allah şifa ihsan eder.

Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederler ise şifa bulurlar.Okuyamayanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.

7 gün boyunca ara vermeden (100) defa okuyanlar hastalıklarından şifa bulurlar.

Bu İsmi şerifin okuma adedi (214) olup bu sayıda veya kendinizce belirlediğiniz sayıca okunabilir.

Rabbim tüm hastalıklarımıza ve Hastalarımıza  şiflar ihsan eyle amin..