Borçlu kimsenin okuyacağı dua (Peygamberimizin tavsiyesi)

Borçlu kimsenin okuyacağı dua (Peygamberimizin tavsiyesi)

Bu dua ile Allah borçlu ve sıkıntılı kuluna yardımda bulunur ve sebebler yaratır, kulun borçlarını ödemesine, sıkıntılarının gitmesine, yoksulluktan kurtulmasına yardım eder. Allah’ın gücü her şeye yeter.

Okunuşu: ”Allahümme Malİkel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr,inneke ala külli şey’in kadir.Tülicul’leyle fin’nehari ve tülicun’nehare fil’leyli ve tuhricul’hayye minel’meyyiti ve tuhricul’meyyite minel’hayr,ve terziku men teşaü bi’gayri hisab.Rahmened’dünya vel’ahireti ve Rahimehüma,tü’ti men teşaü minhüma ve temneu men teşaü fer’hamni rahmeten tuğnini biha an rahmetin-sivake.Allahümme ağnini minel’fakri vakdı anid’deyni ve tevefeni fi ibadetike ve cihadin fi sebilike.”

Manası: ”Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Allah’ım dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. hayır (bütün iyilikler) senin kudret elindedir. gerçek ki senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüz gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden de ölü çıkarırsın ve dilediğine hesapsız rızkını verirsin.

Ey dünya ve ahiretin rahman ve Rahimi olan Allah’ım! İstediğine o ikisinden verir,istemediğine vermezsin.(Yani dünya ve ahiret iyiliği) .Allah’ım bana öyle bir rahmet et ki, senden başkalarının rahmetine(yardımına) muhtaç olmıayayım.

Allah’ım! Beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibaadetinde bulunarak vefat ettir.”