Borçtan Kurtulmak için Okunacak 3 Adet Dua

Dua 1-)
Arapça:

Okunuşu:
“Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l-mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve

rahimehüma ente terhamüni ferham-ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”

Anlamı:
“Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.”
(Hakim, Dua, I, 515)

Dua 2-)
Arapça:

Okunuşu:
“Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali.”

Anlamı:
“Allah’ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan Sana sığınırım.”
(Tirmizi, 5/520)

Dua 3-) 
Arapça:

Okunuşu:
“Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l-mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti min sivake.”

Anlamı:
“Ey mülkün sahibi Allah’ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır Senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.”
(Taberani, Es-sagir, 1/202)