Borçtan ve Üzüntüden Kurtulmak için Dua

Borçtan ve Üzüntüden Kurtulmak için Dua

Ebû Sa’îd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Resû-lullâh (s.a.v.) bir gün mescide girdi. Orada Ensar’dan Ebû Ümâme (r.a.) isimli zâtla karşılaştı.

Ona: “Ey Ebû Ûmâme, niçin seni namaz vakti dışında mescidde oturmuş görüyorum?” diye sordu.

“Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allâh’ın Resûlü” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): “Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allâh senden sıkıntıyı giderirve borcunu öder.”

“Evet ey Allâh’ın Resûlû, öğret” dedim.

“Öyleyse akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duâyı oku” dedi:

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından Sana sığınırım.

Ebû Ümâme (r.a.) der ki; Ben bu duâyı yaptım Allâh (c.c.) benden gamımı giderdi, borcumu ödedi. (Ebû Dâvud, Salât 367)