Borcun Rahatlıkla Ödenmesi için Peygamberimizin Öğrettiği Dua

Borcun Rahatlıkla Ödenmesi için Peygamberimizin Öğrettiği Dua

Fazileti: Abu Ümame(r.a) borçlarını ödeyememekten Hz.peygambere dert yandı, Hz.peygamber(s.a.v) ona bu duayı öğretti. Allahü Teala onun üzüntüsünü giderdi, borcunu ödemesinde yardımcı oldu.

Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min galabetid deyni ve kahrir rical.

Manası:

“Ey Allahım, keder ve üzüntüden, acizlik ve tembellikden, korkaklık ve cimrilikden, borcun boynumu büküp, beni yenmesinden ve insanların kahrından sana sığınırım.”