Bunalıma Girenin Okuyacağı Dua

Bunalıma girenin okuyacağı dua :

Müminun suresinin 115 ve 116. ayetlerini 21 gün süreyle her gün 21 defa okunmasının fayda verdiği belirtilmiştir.

Okunuşu :
E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turceûn(turceûne).
Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).

Anlamı :
Öyleyse Bizim, sizi abes olarak (boş yere) yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?
İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başka İlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.

Dua :
Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız!? Hak Melik olan Allah pek yücedir, O’ndan başka ilah yoktur. O; kerim olan Arşın Rabbidir