Cenaze Namazında Hangi Dualar Okunur?

CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUA

Allâhümmağfır li hayyinâ ve meyyitinâ ve sağıy- rinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve şâhidinâ ve ğâi- binâ* Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî alel is- lâmi ve men teveffeytehu minnâ fe teveffehû alel îmân* Allâhümme lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba’deh*

Cenaze namazında okunması gereken dualar Manası: “Allah’ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, burada bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı bağışla. Allah’ım! Bizden yaşatacaklarını İslam üzere yaşat. Öldüreceklerini ıınan-lslam üzerine öldür. Allah’ım! Bizi bunun ecrinden mahrum etme ve bizi bundan sonra fitneye düşürme.”

Cenaze namazında okunması gereken dualar

“Rasulüllah (s.a.v.) bir cenaze üzerine namaz kıldı (ve bu duayı) okudu.”