Cenazeyi (Ölüyü) Mezara Koyarken Okunacak Dualar

CENAZE KABRE KONURKEN OKUNACAK DUA

Bismillâhi ve alâ milleti rasûlillâhi sallellâhü a leyhi ve sellem*

Cenazeyi kabre koyarken okunacak dua

Kitabü Ibni’s-Sünni, İbni Mes’ud (r.a.)’dan rivayet olunmuştur.

“Rasulü Ekrem Efendimiz cenaze kabre konulunca bu duayı okurlardı.”