Cennet Ağaçları Altında Gölgelenmek isteyenler için Ayet

Cennet Ağaçları Altında Gölgelenmek isteyenler için Ayet
Cennet Ağaçları Altında Gölgelenmek isteyenler için Ayet

Allah’ın Resulü buyuruyorlar ki:

” Kim sabahleyin En’am Suresi’nin ilk 3 ayetini okursa, ALLAH o kimsenin emrine yetmiş bin melek verir. O melekler o kimseyi korurlar ve onun için kendi amellerini kıyamete kadar yazarlar. Yedinci kat gökten yanında demirden tokmak bulunan bir melek iner. Şeytan o adamın kalbine bir şer koymak istediğinde melek tokmakla şeytanı döver ve bu esnada şeytan ile adam arasında yetmiş bin perde oluşur. ” 

Kıyamet günü Allah Teala buyurur ki:

” Ey Adem oğlu! Benim gölgem altında yürü, cennetin ağaçlarının gölgesinden faydalan. Kevser’ den iç. Selsebil suyunda yıkan. Sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim. Bugün senin aleyhine ne bir hesap vardır, ne de azab.”

Enam suresi

Bismillahirrahmanirrahim.

Enam suresinin Okunuşu:
El hamdü lillahillezi halekas semavati vel arda ve cealez zulümati ven nur, sümmelleziyne keferu bi rabbihim ya’dilun. Hüvellezi halekaküm min tıynin sümme kada ecela, ve ecelün müsemmen ındehu sümme entüm temterun. Ve hüvallahü fıs semavati ve fil ard, ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü ma teksibun.

Enam suresinin Anlamı:
Gökleri ve yeri yaratan, karanlık ve nuru yaratan Allah’a hamd olsun. Sonra bu nimetlere nankörlük edip küfredenler, O yaratan Rablarına bu mahlukatı veya bunlardan bazılarını denk tutuyorlar. Sizi topraktan O yarattı. Sonra bir ecel hükmetti. Ve eceli müsemma da O’nun yanındadır. Sonra siz şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde (buyruğu geçen) Allah’dır. Sizin içinizi, dışınızı, ne işlediğinizi bilir.

“Kur’an’ı Kerimde Sure-i En’am’dan gayri bir sure bana bir defada nazil olmadı. Şeytanlar bu surenin nazil olmasından çok endişe ettiler ve müteessir oldular. Bu sure bana Cebrail ile maiyyetinde elli bin melaike olduğu halde gönderildi. Bu sureyi kuşatmışlar ve bu sureyi bir düğün debdebesi ile getirmişler ve havuza su kor gibi kalbimde kararlaştırmışlardı. Allah Teala bununla beni ve sizi öyle izzetlendirdi ki, artık bundan sonra onu okuyan ebediyyen dalalete düşmez. Bu surede müşriklerin bütün hüccetlerinin iptali ve Allah’ın hulf etmesi nakabil bir vaadi vardır.”