Cin ve Şeytandan Korkup Bayılana Okunacak Dua

Cin ve Şeytandan Korkup Bayılana Okunacak Dua

Rasulü Kibriya Efendimiz buyuruyor:

“Sizden biri yolculuk esnasında şeytan veya cin görüp de bayılırsa, onun kulağına ezan okuyun. (Onların şerrini ezanla giderin). Çünkü şeytan ve cin ezanı işitince arkasını dönerek kaçar.

Neseî, Suheyb (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

Süneni Ebî Davud, Neseî, Ebu Musa eİ-Eş’arî (r.a.)’dan rivayet etmişlerdir.