Çok Etkili Hacet Duası – Kesinlikle Yapılması Önerilir

Mevki ve makam sahibi bir kimseden her hangi bir haceti bir dileği olan aynı zamanda o kimseye hem sevimli ve iltifatlı gözükür.

Hemde itirazını önleyerek dilek ve hacetini görülmesini arzu eden kimse cuma gecesi gece yarısından sonra 2 rekat namaz kılar ve arkasından 1000 defa aşağıdaki ayeti okur ve münacatta bulunursa hem o kişinin hem o kişinin kalbini fetih eder ve hemde dileği red olmaz. Bu defalarca tecrübe edilmiştir. Ayrıca bu ayeti Allah’tan her ne dilek ve talep için okunsa buna birkaç gün devam edilse mutlaka o haceti yerine gelir. Bunda şek ve şüphe yoktur..

Yine aile huzurunu temin etmek için şeker vb. tatlı bir yiyecek üzerine 313 defa okunup yedirilmesinde de büyük fayda vardır. Bu dua yunus peygamberin duasıdır. Fakat daha sonra gelen peygamberimiz Resuli Ekrem efendimiz(s.a.v) dahil olmak üzere bir cok peygamber bu dua ile yaradana iltica bulunmuşlar ve bizlere de tavsiye etmişlerdir. Bu dua sayısız defa tecrübe edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim

ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el-len nakdira aleyhi fe nada fizzulümati el-la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin. festecebna lehu ve necceybahü minel-ğammi ve kezalike nüncil mü minin….amin

ENBİYÂ-87: Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).
Ve Zennûn (Yunus A.S), gadaba gelerek (öfkelenerek) gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti. Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: “Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhan’sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.”

ENBİYÂ-88: Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).
Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve onu, gamdan (üzüntüden, kederden) kurtardık. Ve Biz, mü’minleri işte böyle kurtarırız.