Çok Etkili inşirah Suresi ile Sevgi ve Muhabbet Duası

Çok Etkili inşirah Suresi ile Sevgi ve Muhabbet Duası 

Çok Etkili inşirah Suresi ile Sevgi ve Muhabbet Duası
Çok Etkili inşirah Suresi ile Sevgi ve Muhabbet Duası

 

Arkadaş, abla kardeş, eş dost, karı kocanın Muhabbeti için yüzüne yada resme okunacak dua
muhabbet için inşirah suresi okunur kişinin yüzüne sezdirmeden üflenir
bu duaların resme okunmasıyla da fayda hasıl olabilir.

 

insirah-suresi-arapca
insirah-suresi-arapca

 

 • Elem neşrah leke sadrek
 • Ve vada’na ‘anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Ve refa’na leke zikreke
 • Feinne me’al’usri yüsren
 • İnne me’al’usri yüsren
 • Feiza ferağte fensab
 • Ve ila rabbike ferğab 

 

 • Senin için bağrını açmadık mı? (Elem neşrah leke sadrek)
 • Senden o yükünü indirmedik mi? (Ve vada’na ‘anke vizreke )
 • O sırtında sana eziyet veren yükünü? Elleziy enkada zahreke
 • Senin şanını yüceltmedik mi? (Ve refa’na leke zikreke)
 • Demek ki, her zorluğun yanında bir de kolaylık var. (Feinne me’al’usri yüsren)
 • Evet o zorlukla beraber bir de kolaylık var! (İnne me’al’usri yüsren)
 • Bu yüzden boş kaldığında yine kalk yorul! (Feiza ferağte fensab)
 • Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul! (Ve ila rabbike ferğab

 

inşirah suresini okuduktan sonra yine gizlice o kişinin yüzüne veya resmine bakarak; Tevekkelü Ya huddame hazihis sureti inşirah ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis sureti inşirah. diyeceksiniz.!

Yer gök dua üstüne kurulmuştur. Hayr ve şer ALLAH’tandır. Birbirine muhabbetinin artmasını istediğiniz kişilerin isimlerini söyleyerek yüzlerine yada resimlerine üfleyerek ALLAH’tan sevgi ve muhabbetlerini artırmasını yürekten isteyin.

 

inşirah Suresinin Faziletleri 

İnşirah Suresi tüm sıkıntıIardan ve dertIerden kurtuImak için okunacak oIan mükemmeI bir suredir. Her namazdan sonra 7 kez okunursa hem rızık genişIer hemde tüm sıkıntıIardan haIas oIursun. Maneviyâtta iIerIemek istiyenIer, bu sûreyi her gün 70 kez okumayı gerçekIeştirmeIidirIer. AIdıkIarı yüksek düzeyIi iImi; karşıIaştıkIarı yüksek müşahedeIeri, değerIi buIguIarı hazmetmek isteyenIer günde yetmiş kez bu sureyi okumaya devam etsinIer İçi sıkıIanIar, başı daraIanIar, bunaIımda oIanIar seIâmete çıkmak istiyorIarsa, günde yetmiş kez bu sûreyi okumağa devam etsinIer Her biri de görecek ki; bu sureye devam, AIIah ın müsaadesiyIe onIarı netIikIe muratIarına erdirecektir Kim bu sureyi beş zaman namazIardan sonra okumaya devam ederse,Cenab-ı Hak işIerinde ona koIayIık verir ve rızkını çoğaItır, sıkıntısını giderir, ummadığı yerden rızıkIandırır. Bu sureyi her gün duha zamanında iki yüz kez okumaya devam eden kimse bir takım esrarı iIahiyyeye vakıf oIur. DiIek için ise; 2 rekat hacet namazı kıI BesmeIe iIe 152 kere üzüntü neşrah kır sadrak müddetini oku muradını iste gece yarısından sonra okunması makbuIdür.