Cuma Günü 100 Kere Okunan istek Duası

Cuma Günü 100 Kere Okunan istek Duası
Cuma Günü 100 Kere Okunan istek Duası

Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle.

“Sübhan-Allah ve’l-hamdü  li’llahi ve la ilahe  illallahu v’Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim.”

“Allahu Teâlâ’yı tesbih ve tenzih ederim. Hamd Allahu Teâlâ’ya mahsustur ve O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur. Allahu Teâlâ her şeyden daha Yüce’dir.”