Cuma Günü Okunacak Etkili ve Tesirli Esmalar

Cuma Günü Okunacak Etkili ve Tesirli Esmalar

Cuma Günü Okunacak Etkili ve Tesirli Esmalar
Cuma Günü Okunacak Etkili ve Tesirli Esmalar

Esmalar

İmam-ı Gazali’ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru Yâ Veliyy ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü YA VELİYYÜ YA ALLAH esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günüLA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek isteğini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.
alıntıdır