Cuma Günü Yapılan ibadetler

Cuma Günü, Müslüman aleminin en faziletli günüdür. Bu günde yapılan ibadetlere iki misli daha fazla sevap verilmektedir.

Cuma Gecesi Okunan Dua Arapça Okunuşu

“Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va ‘dike mesteta ‘tü. Ebûü leke bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfır li feinnehü lâ yağfırüzzünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana ‘tü.”

Cuma Gecesi Okunan Dua Türkçe Anlamı

“Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim. Ben, Senin ıhsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığmıyorum. ”

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e Salavat Getirmek

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu günde kendisi için çokça salavât getirilmesini tavsiye etmiş ve bu salavâtların kendisine ulaştırılacağını haber vermiştir. [Ebû Dâvûd, Vitr, 26]

Gusül Abdesti Alıp Cuma Namazına Hazırlanmak

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ;

“Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.” [Müslim, Cum’a, 26.] buyurmuştur.

Cuma Hutbesini Dinlemek

“Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen (Allah için) bir deve bağışlayan kimse gibidir. (Ondan) sonraki bir sığır bağışlayan gibidir; sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk, en son gelen ise bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler (sevapları yazmayı bırakarak) sahifelerini dürüp zikri (hutbeyi) dinlemeye başlarlar.”[Buhârî, Cum’a, 31]

Cuma Namazı Kılmak

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır.” [ Müslim, Cum’a, 18.] ve

“Cuma sizin en faziletli günlerinizdendir.” [Ebû Dâvûd, Salât, 200, 201]

Cuma Günü Okunan Dua Arapça Okunuşu

“Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.”

Cuma Günü Okunacak Dua Türkçe Anlamı

“Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allah’ım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtaç etme!”

Cuma Günü Yapılacak Zikirler

Yine Cuma günü namazdan önce 100 defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” Ya Veliyyü Ya Allah” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “La İlahe İllalahü’l Melikü’l Hakku’l Mü Bin” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir