Deprem Yangın Gibi Felaketlerden Korunmak için Okunacak Salavat

Deprem Yangın Gibi Felaketlerden Korunmak için Okunacak Salavat

Emir Buhari Hazretlerinin musibetlere karşı okumuş olduğu bir salavattır.

Bu salavatın sırları:

Çok ulvi manaları ve yakarışları ihtiva eden bu salavat-ı şerifenin faziletleri hakkında Emir Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki:

Her kim bu salavatı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa ona zarar vermez. Musibetlerden korunur.

Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur.
Gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetleriden ve şerli insanların her türlü kötülüklerinden emin olur.

Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi tavsiye  edilir.

Okunacak salavat:“Allâhümme salli alâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim.Yâ ıddeti ınde şiddeti ve yâ ğaysi ınde kürbeti.Ve yâ hârisi ınde külli  müsiybeti.Ve yâ hafizıy ınde külli beliyyeti.Ve salli alâ muhammedin ve alihi ve alâ cemi’il mürseliyn.Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.”