Dertlerimizin Devası İçin Şifa Ayetleri

Dertlerimizin Devası İçin Şifa Ayetleri

ŞİFÂ-ÂYETLERİ

Şifa ayetleri her derde,her cins manevi hastalığa okunabilir.Hatta maddi hastalıkların çabuk iyileşmesi için de okunabilir ve Allah’tan şifa talep edilir.Hatta şifa ayetlerini kendi kendisine de okuyabilir.Cenab-ı Haktan şifa dileyebilir.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minîn. (Tevbe, 14)

Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus, 57)

Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâs. (Nahl, 69)

Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün li’l-mü’minîn. (İsrâ, 82.)

Ve izâ maridtü fe-hüve yeşfîn. (Şuarâ, 80)

Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ’. (Fussilet, 44)

Türkçe Anlamları:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Mü’min toplumun kalplerini ferahlatsın. (Tevbe, 14)

Gönüllerde olan dertlere, bir şifâdır. (Yûnus, 57)

Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar. Onda insanlar için bir şifâ vardır. (Nahl, 69)

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki O, müminler için şifâ ve rahmettir. (İsrâ, 82)

Hastalandığım zaman O, bana şifâ verendir. (Şu‘arâ, 80)

De ki; O inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır. (Fussilet, 44)