Dilek için Çok Tesirli Kenzül Arş Duası (Arşın Hazinesi)

Dilek için Çok Tesirli Kenzül Arş Duası (Arşın Hazinesi)  

Dilek için Çok Tesirli Kenzül Arş Duası (Arşın Hazinesi)
Dilek için Çok Tesirli Kenzül Arş Duası (Arşın Hazinesi)
Kenzül Arş Duası, her türlü dilek, hacet, sıkıntı ve zor durumlarda okunabilecek faziletli dualardandır. Çok az bilinir fakat oldukça faziletlidir.
Bazen öyle zor durumlar yaşar ve öyle bir yardıma ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır. Her şey bir anda tersine gitmeye başlar. Bir bakarız yanımızda hiç kimse kalmamış ve dertlerimizle baş başayız. O anda Allah’tan başka bir yardım isteyeceğimiz bir kimsemiz kalmamıştır. Artık dua etme vakti gelmiştir. Belki de Rabbimiz böylesini hayırlı ve uygun görmüştür, bizden dilek dua beklemektedir. 
Kenzül arş duası Allah’u Teala’nın sırlı isimlerinin hürmetine yapılan oldukça da güçlü bir duadır. Kenzül arş duası ‘nın Arapça Okunuşu ve anlamı ile de okuyabilirsiniz. Gerçek ve saf bir niyetle Rabbimize Onun Yüce İsimlerini vesile kılarak dua etmeliyiz. Kenzül Arş Duası Allah’a ibadet maksadı ile okunursa Allah-u Teala kullarını duanın meyvelerinden mahrum bırakmaz.
Seher vakti kalkıp güzelce abdest alınır. Kıbleye dönük vaziyette niyetini ALLAH’a niyaz edersin. 7 Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Kafirun surelerini de üçer defa okuduktan sonra Kenzül Arş Duasını arapça ve Türkçe anlamını okuyun. Daha Sonra YA RAHMAN, YA ŞAFİ, YA HADİ, YA CAMİ, YA KAFİ esmalarının her birini 33 kere zikredin.   
YA RAHMAN, YA ŞAFİ, YA HADİ, YA CAMİ, YA KAFİ isimlerinin hürmetine, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Kafirun surelerinin hürmetine kenzül Arş duamı ve dileklerimi kabul et ALLAH’ım diye sonlandırın duanızı….

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Kenzül Arş duası ANLAMI…

Tercümesi:

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

AMİN

Bazı dualar vardır ki ancak kurallarına uyularak edildiğinde kabul olmaktadır. Bu dualardan bir tanesi de kenzül arş duası’dır. Peygamberimizin hadislerinden ve İslam alimlerinden bizlere ulaşan fazileti oldukça fazla bir duadır. Duanın oldukça etkili olmasının en büyük nedeni ise öncesinde ve sonrasında okunan Ayet-el Kursi ve çekilen esmalardır. Okunan esmalar en az 5 olmakla birlikte bu esmalar 10’a kadar çıkarılmaktadır. Kenzul dua da denilen bu faziletli dua her türlü dilek ve istekler için okunabilmektedir. Genellikle hastalıklardan ve borçlardan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak ya da sevdiğine kavuşmak isteyenler için oldukça etkilidir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’den rivayet edildiği üzere kenzul dua İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Kafirun surelerinin üçer defa okunmasından sonra okunursa dua edenin tüm istekleri kabul olmaktadır. Özellikle kötü niyetli insanların şerrinden ve hastalıklardan korunmak için okunan bu dua tüm isteklerin yerine gelmesinde de etkilidir. Çalışma hayatının düzelmesi, çalınan malların ya da eksilen eşyaların geri getirilmesi istendiğinde ise dua yanında taşınmalı veya bir kağıda yazılarak yastığın altına koyularak uyunmalıdır. Hem ahrette hem de bu dünyada isteklerin yerine gelmesi edilen duaların kabul olması için kenzül arş duası okunmadan önce 2 rekat namaz kılınmalı ve tüm rekatlarda İhlas, Fatiha ve Kenzul dua okunmalıdır. Duanın faziletini anlayan birkaç önemli rivayet de aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Sözü edilen rivayetler Cebrail A.s tarafından peygamber efendimize rüyasında vahiy olunmuştur. Bu vahiye göre bu duayı yaşamı boyunca bir kez bile okuyan olursa;

 1. Kıyamet günü geldiğinde duayı okuyan kişi Cenab-ı Allah tarafından o kadar parlak kılınır, o kadar tertemiz olur ki ahrete gittiğinde okuyan kişiyi görenler onu melek ya da Peygamber sanırlar.
 2. Okuyan kişi kabir azabı çekmez ve kıyamet günü geldiğinde de cennet kapılarının açılması için peygamber ve melekler çaba sarf eder.
 3. O duanın verdiği feyiz ile kişi sırat köprüsünü çok kolay ve hızlı şekilde geçer.
 4. Bir kişi günahkâr olsa dahi bu duayı okuduğunda umreye gitmiş gibi 1000 sevap yazılır.
 5. Çeşitli nedenlerle korku yaşayan kişiler ve susuz kalan kişiler bu duayı okuduğunda Allah tarafından dayanma gücü verilir.
 6. Hastalıkların geçmesine ve şifa bulmasına neden olan oldukça etkili bir dua olan kenzül arş duası aynı zamanda aç insanlar için okunduğunda biri tarafından onların doyurulmasına vesile olunur.
 7. Kimseye muhtaç olmamak için de okunabilen bu dua sayesinde borcu olanlar borçlarından en iyi şekilde ve en kısa zamanda kurtulmaktadır.
 8. Dilek duası denildiğinde her ne kadar ilk akla dünyevi zevkler akla gelse de ahret için de okunmalıdır. Ahiret için kenzul dua okunduğunda iyi amellere ulaşılmasına yardımcı olur.
 9. Duanın cinlerden ve kötü ruhlu tüm mahlûklardan koruma özelliği bulunmaktadır. Okunduğunda Allah’ın izniyle hiçbirisi okuyana zarar vermezler.
 10. Duayı okuyan kimseye melekler istiğfar etmekle kalmaz aynı zamanda yaşamı boyunca da o kişinin evinden bereket eksik olmaz.
 11. Hastalıklardan korunmak için okunduğunda bu dua kağıda yazılarak üstünde taşımalıdır. Ayrıca bu duayı okuyanların peygamberimizi rüyasında göreceği de rivayet edilmektedir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S. A. V.)‘den rivayete göre.

Şöyle buyuruyor:

“Cebrail bana dedi ki:

“Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak hasreder. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir.

Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır.

Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa rızık verir,  açıkta olan okursa giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya veyahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve mahlukattan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder.

Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhi sselam’ı rüyasında görür.

Ebu Bekir Sıddik (r.a.) bu duanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

“Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselamı rüyamda gördüm.”

Hazreti Ömer de şöyle buyuruyor: “Hiç bir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.”

Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

“Ben Kur’an-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü EKrem (s.a.v.)’e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.”

Hazreti Ali (k.v.) buyuruyor ki:

“Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.”
Kim ki Fatiha’yı, îhlas suresini, Kâfırûn, Felak ve Nâs suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden emin kılar ve bütün isteklerini verir.

Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa, Allah Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.

Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.

Kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder.

Eğer hayatınızda olmasını isteyip de bir türlü olmayan istekleriniz mi var! Kenzül Dua Her Kapıyı Açan Anahtardır… ALLAH dualarınızı kabul etsin inşallah…