Doğum Yapacak Annelerin Okuması Gereken Dua

Doğumu yaklaşan anne adaylarına genelde Allah ağrısız sızısız doğumlar nasip etsin,inşallah bir sancıda kurtulursun diye dua ederiz…Birde anne adayının doğuma gitmeden önce kendine edeceği dualar vardır..Doğuma giderken okunacak duaları yazımızda bulabilirsiniz

Bismikellahumme ünşidüküm, yâ ma’şerelcinni, billâhil ferîdiddâfi’i el-Vâfi, en tetrükû hâmile kitâbî hâzâ fulânu’bnu fulân, ev fulânete binti fulânin.
Bismillahi ve elkat mâ fiha ve tehallet, ve ezinet li Rabbiha ve hukkat, âhiyyen, şerâhiyyen.
Bismillahirrahmanirrahim, Yâ hâlikannefsi minennefsi veya muhlisennefsi minennefsi veya muhricennefsi minennefsi.

Açıklama:

Bu dualar çocuk yapacak kadınlar için okunur, tecrübeleri yapılmıştır. Bu itibarla sancılanan kadının üzerine okunur. Yahutta, bu ayetleri yazıp suyunu içmekte şifadır. Her iki yönde şifa umulur. Ancak sağlam itikat etmek şarttır.

Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Ayetel Kürsi okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

inne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Hamile bayanlar, ellerini bebeğin üzerine koyarak el-Musavvir (cc) zikrine devam ederlerse inşallah-ü teala doğacak çocuk da bu esma-i ilahi ile güzel ve sağlıklı olur.

Kolay doğum yapmanın (ve diğer işleri de kolaylaştırmanın) bir güzel yolu da İnşikak Suresini çok okumaktır.
Doğuma Girmeden Okunacaklar
1. Meryem Suresi
2. Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme
3. Ashab-ı Kehf
Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş ve köpekleri Kıtmîr‘dir.(üstünde de taşınabilir)

Doğum Anında Tekrarlanacaklar:
( Doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)
1. Lailahe illa ente kuntuminezzalimin
2. İnşirah suresi
3. Rabbiyesir duası
Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr.
4. İnşikak suresi ilk üç ayet:
5. Abese suresi 20. Ayet:
Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)
Anlamı: Sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı