Duaların Çabuk Kabul Olması için Besmele ve Salavat

Duaların Çabuk Kabul Olması için Besmele ve Salavat 

Duaya başlamadan önce Besmele-i hamd ve salavat ile başlanmalıdır.
Bunları şu şekilde birleştirerek okuyalım.

Elham hamdü lillâhi rabbil âlemin,ves salâtü ves selâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn.”

Ömer b.Hattab (r.a) diyor ki:

“Başlamadan önce Allah’ın Resulü’ne salat ve selam getirilmeyen her dua tutukludur. Hiçbir yere gidemez. Ne zaman ki, önce Resulü Ekrem(s.a.v)’in üzerine salatü selam getirilir ve daha sonrada duaya başlanırsa o dua  Cenab-ı Hakk’ın icabet kapısına doğru yükselir.”

Ebu Süleyman Darani(k.s) diyor ki;

“Cenab-ı Hakk’tan bir şey istemeye karar verilince, önce O’nun Resulü Ekremi’ne salatü selamla başlanmalıdır. Sonra O’ndan ne istenecek ise, o istenmeli, duanın sonu yine Habibine salat ve selam ile bitirilmelidir. Cenab-ı Hakk Habibine getirilen salat ve selamı muhakkak surette kabul buyurmaktadır. Kulun istediği  şeyden, getirilen salat ve selam, daha kıymetli ve daha muhteremdir.”