Dualarının Kabul Olmasını isteyenler

Dualarının Kabul Olmasını isteyenler

Dualarının Kabul Olmasını isteyenler
Dualarının Kabul Olmasını isteyenler

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyün, kayyümün, hakemün, Adlün, kuddüsün üd uunii estecib leküm.Sabah akşam 19 defa besmele ile birlikde okumalıdırlar. Dileği makbul olmak isteyenler.

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyün, kayyümün, Hakemün, Adlün Kuddusün innallahe kane semiyan Aliymaa. Her gün 19 defa besmele ile birlikde sabah akşam okumalıdırlar. Rızık isteyenler

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyün kayyümün, Hakemün, Adlün, kuddüsün ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.her gün sabah akşam 19 defa besmele ile birlikde okunmalı. Üzüntüyü gidermek isteyenler.

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyümün, Kayyümün ,Hakemün, Adlün, Kuddüsün ve ene ala zehabin bihii le kaadiruun.her gün 19 defa sabah ve akşam besmele ile birlikde okunmalı. Şerlerin hayra isyanların itaate dönüşmesini isteyenler.

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün ,Hayyümün, kayyümün, Hakemün, Adlün,Kuddusün, asa rabbüna en yübdi lenaa hayraher gün sabah ve akşam 19 defa besmele ile birlikde okunmalıdır.