Duanın Kabul Olduğu Vakitler

Duanın Kabul Olduğu Vakitler

Duanın Kabul Olduğu Vakitler 

Duânın kabulünün ümit edildiği vakit tam belirli olmayıp, muhtelif vakitler arasında bulunmaktadır…
 
Sa’deddîn ibn-i Deyrî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh, tefsîr, kelâm âlimlerinin büyüklerindendir. 768 (m. 1367)’de Kudüs’te doğdu. 867 (m. 1462)’de Mısır’da vefât etti.
 
Buyurdu ki:
Duânın kabul olduğu vakitler: Duânın, şu vakitlerde daha çok kabul olacağı ümit edilir. Kadir gecesi, Arefe günü, ramazan ayında, cuma gecesi, cuma günü, gece yarısı, gecenin ikinci yarısında, gecenin ilk üçte birinde, gecenin son üçte birinde, seher vaktinde, cuma saatinde (Bu saatin vakti İmâmın hutbede minbere oturması ile cuma namazının eda edilmesine kadar olan zamandır denilmiştir. Bu vakit hakkında çeşitli rivâyetler vardır. İmâm-ı Nevevî buyurdu ki: “Sahîh ve doğru olan, Sahîh-i Müslim’de Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den rivâyet edilen hadîs-i şerîfte sabit olandır. Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “(Duânın kabul olduğu vakit) İmâmın minberde oturmasından, selâm vermesine kadar olan müddettir.”
Hülâsa; duânın kabulünün ümit edildiği vakit tam belirli olmayıp, muhtelif vakitler arasında bulunmaktadır.) Ezan ile ikâmet arasında, Allah yolunda cihâd için saf tutulduğu sırada, harb kızıştığı zaman, farz namazlardan sonra, secdelerde, Kur’ân-ı kerîm okuduktan sonra (bilhassa hatim ettikten sonra), zemzem suyu içildiğinde, (İbn-i Abbâs’ın (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Zemzem suyu ne için içildi ise, onun için olur. Eğer şifâ bulmak için içersen, Allahü teâlâ sana şifâ verir. Korunmak isteyerek onu içersen, Allahü teâlâ seni korur. Susuzluğunu gidermek için içersen, Allahü teâlâ senin susuzluğunu giderir.” 
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) zemzem suyunu içerken; “Allahım senden faydalı ilim, bol rızık ve her hastalıktan şifâ dilerim” derdi.) Meyyitin (ölünün) yanına gelindiği zaman, (Resûlullah buyurdu ki: “Hastaya veya meyyitin yanına gittiğiniz zaman hayır söyleyiniz. Çünkü melekler, sizin söylediklerinize âmin derler.”) Horoz öttüğü vakit, (Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Horoz sesini duyduğunuz zaman, Allahü teâlânın fadlından (lütuf ve ihsânından) isteyiniz. Şüphesiz horoz, meleği görmüştür” buyuruldu. İbn-i Mâce ve İmâm-ı Ahmed’in rivâyet ettikleri hadîs-i şerîfte ise; “Horoz sesini duyduğunuz zaman, Allahü teâlânın fadlından isteyiniz. Şüphesiz horoz, meleği görmüştür. Merkep sesini işittiğinizde, Allahü teâlâya sığınınız. Şüphesiz o, şeytanı görmüştür” buyuruldu.)
 
TürkiyeGazetesi