Duaya Amin, Çok Güzel Türkçe Dualar

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim


Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım benim, ailemin ve tüm müminlerin imanını, itikadını, kalbini, ahlakını, dünyalık , ahiretlik tüm işlerini Sana emanet ediyorum. Onları koruyacak olan Sensin. El Hafız isminle koru ve El Hakem isminle bizim hakkımızdaki kararları Sen ver, bizi nefsimize bırakma. Bizim layık olduğumuzu değil Senin layık gördüğünü ver bize.

Allah’ım bize Peygamberimizin sav kulluğu gibi bir kulluk, imanı gibi bir iman, ibadeti gibi bir ibadet nasip et ve öyle razı ve hoşnut ol ki bizden tüm müminler cennetinin 8 kapısından da girelim.

Allah’ım kimler doğru yolda ise, Senin rızan kimlerleyse, bana , aileme ve tüm müminlere onları sevmeyi, onlarla beraber olmayı nasip et. Dinimi doğru öğrenmek istiyorum. Razı olduğun ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyup, doğru olarak anlamayı ve amel etmeyi nasip et.

Ey büyük Allah’ım kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak Sensin. Kalbimizi dininde sabit kıl, dininden döndürme, müslümanlıktan ayırma.

Bizleri hayatta bıraktığın sürece günahları terkettirmekle bize merhamet eyle.

Allah’ım Hakkı (doğruyu) hak olarak göster ve Hakka tabi olarak yaşamakla bizi rızıklandır. Bize batılı (yanlışı) batıl olarak göster ve ondan kaçınmakla bizi rızıklandır ve eşyanın hakikatını olduğu gibi göster.

Allah’ım Senden rahmetine sebep olacak şeyleri, mağfiretine sebep olacak iradeni, her türlü günahtan kurtuluşu , her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

Allah’ım bana bağışlamayacağın bir günah, ferahlık vermeyeceğin bir sıkıntı, ödettirmeyeceğin bir borç, yerine getiremeyeceğim dünya ve ahiret ihtiyaçlarından herhangi bir ihtiyaç bırakma.

Ey Allah’ım! Sen kudretli bir Meliksin, ne istersen o olur. Şu anda içinde bulunduğum durumda beni başarılı kıl. Dünya ve ahirette bana mutluluk ver. Hayat ve ölüm fitnesinden koru ve korktuğumuz şeylerden bizi emin eyle. Ey gizli lutufta bulunan Allah’ım ! Allah’ın rahmeti seyyidimiz Muhammed sav üzerine, ailesine ve ashabına olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah’adır.

Allah’ım bize keder ve dert verme, bizi koru; bizden yardımını esirgeme.

Allah’ım gizlediğim şeylerimi açığa vurduklarımdan daha hayırlı eyle. Açığa vurduklarımı da güzel eyle. Allah’ım ben katı bir insanım beni yumuşat. Cimriyim cömert yap. Zayıf biriyim bana kuvvet ihsan eyle. Sana karşı kusur işlemeden, kulluk vazifemi ihmal etmeden ruhumu kabzet. Gaflet içinde olduğum halde beni öldürmenden, beni gaflet içinde bırakmaktan ve gafillerden kılmandan Sana sığınırım.

Allahım! Kelimetullahı ve kelimetülhakkı dünyanın her yerinde bir kez daha i’lâ buyur. Bizim ve dünyanın her köşesindeki bütün kullarının kalblerini imana, İslam’a, Kur’ân’a ve iman hizmetine aç ve bizi bu vazifede istihdam buyur. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için sevgi ve hüsnükabul vaz’et. Bizi muhlis, muhlas, müttaki, vera’ sahibi, zâhid, kurbiyete mazhar, Rabbinden hoşnut ve Rabbi kendisinden hoşnut, Seni seven ve nezdinde sevilen, huşû sahibi, mütevazi, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanmış kullarından eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve bütün ashabına da salât ü selâm eyle! Âmîn! Sonsuz defa âmîn!

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellimTüm hata ettiklerim nefsimden, isabet ettiklerim Allah(cc)’dandır.

EN DOĞRUSUNU ALLAH cc BİLİR