Dünya ve Ahiret isteği için Fatiha Suresi ve Zikirler

Dünya ve Ahiret isteği için Fatiha Suresi ve Zikirler

Bir kimse  Allah dan dünya ve ahireti ile ilgili bir isteği için fatiha suresi ile isteğini elde eder Allah izni ile.

Okuma usulü şöyledir.

Pazar günü sabah namazından sonraElhamdülillahi rabbi’l-Alemin deyip sonra 1071 defa YA FETTAH okur.

Pazartesi İyyake na’büdü ve iyyake nestain dedikten sonra, 873 defaYA LATİF okur.

Salı günüGayri’l-Mağdubi aleyhim vele’d-Dallin dedikten sonra 4390 defaYA AZİZ okur.

Çarşamba günümaliki yevmi’d-din dedikten sonra, 793 defaYA MÜTEAL okur.

Perşembe günü İhdine’s-sırata’l-müstakim,sıratellezine enamte aleyhim dedikten sonra “2115 defa YA GANİYY” okur.

Cuma günü Errahmanirrahim dedikten sonra, 87 defaYA NUR okunur.

Allah cümlemizin hakkımız da hayırlı olan dileklerini kabul etsin.