Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua
Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Sabah namazının ardından :

1 kere ; ” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve a’lâ âli Muhammed.”
10 kere ; ” Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve Hüve alâ küllî şey’in Kadîr.”
7 kere ; ” Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr.”
7 kere ; ” Allâhümme edhilnâ’l-cennete.”
7 kere ; ” Allâhümme eskinne’l-cennete.”
1 kere ; ” Dârake dâra’l-karâri bi-lûtfike ve keremike yâ Azizü, yâ Ğaffâr, harrim hâzihî’l-vücûhe  ale’n-nâr, bi-hürmeti Habîbike ve Nebiyyike’l-Muhtâr. Salla’llâhu Teâlâ aleyhi ve sellem.”
1 kere ; ” Sübhân-Allâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illâllâhu v’Allâhü Ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”
1 kere ; ” Âyetü’l-Kürsî “
33 kere ; ” Sübhân-Allâh “
33 kere ; ” El-hamdü lillâh “
33 kere ; ” Allâhü Ekber “
1 kere ; ” Lâilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadîr. Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb.”

Bu dualar okunduktan sonra adabına göre dua edilirse hem dünyada hem de ahirette iyilik bulunur.