Düşman Korkusundan Kurtulmak için Dua

Düşman Korkusundan Kurtulmak için Dua

Bi’smi’llâhi’r Rahmâni’r Rahîm

Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin.

Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin.

Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin.

Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr.

Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr.

Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr.

Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü
birahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla,

Şeytânlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.

Kazâ ve belâlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.

Melik ve Cebbâr olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.

Tek ve Kahhâr olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.

Her şeyi kuşatan ve örten Allâh’dan başka İlâh yoktur.

En büyük ve yüce olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan merhametinle bize muâmele et.