DÜŞMANA GALİP GELMEK İÇİN OKUNACAK DUA

DÜŞMANA GALİP GELMEK İÇİN OKUNACAK DUA  

Kötülerle Baş etme Duası
Kötülerle Baş etme Duası

(Bismillahirrahmânirrahîm, İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müştakıma, ve mennasru illâ min indillahil Azîzi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, ve kâne hakkan aleyna nasru’l-mü ’minine, feftah beynî ve beynehüm fethâ, vec’alli min ledünke sultânen nasîra, kale Rabbi’nsurnî bimâ kezzebûn.)

“Muhakkak ki biz sana muazzam ve aşikâr bir fetih ve zafer verdik. Seni doğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir nasrat verecek” (Fetih, 1-2).

“Yardım ve galip gelmek yalnız Hakim olan Allah tarafındandır. ” (Âl-i İmran, 126).

“Allah dilediğini yardımıyle destekler.” (Âl-i İmran, 13).

“Mü’minlere yardım etmek bize yaraşır. ” (Rum, 47).

“Benimle onların arasını aç Allah’ım” (Şuara, 118).

“Bana tarafından hakkıyla yardımcı bir kuvvet ver. ” (İsrâ, 80)

“Nuh, imanlarından ümitsiz olunca: ‘Ya Rab; onların beni yalana çıkarmalarına karşılık bana yardım et’ dedi. ” (Mü’minun, 26)