Düşmanın Hilelerinden Kurtulmak için Dua

Düşmanın Hilelerinden Kurtulmak için Dua

Zalimin zulmünden kurtulmak
Zalimin zulmünden kurtulmak

Bu dua sabah akşam (19) defa besmele ile birlikde okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyumü, Hakemün, Adlün, Kudusün, Neccinii Minel kavvimizzaalimiyn

”Düşmanın hilelerinden kurtulmak isteyenler.

Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün Hayyün, Kayyumü, Hakemün, Adlün, Kuddusün, Hasbünallahü ve nimel Vekiyl”