Ebul Vefa Hazretleri’nin Duası

Ebul Vefa Hazretleri’nin Duası

Ya Allah!

Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için ‘ lailaheillallah’ ı,

Her keder ve üzüntü için ‘ maşa’allah ’ı,

Her bir nimet için ‘ elhamdulillah ’ı,

Hayret verici her şey için ‘ subhanallah ’ı,

Her bir günah için ‘ estağfirullah ’ı,

Her darlık için ‘ hasbiyallah ’ı,

Her musibet için ‘ inna lillahi ve inna ileyhi raciun ’u,

Her bir kaza ve kader için ‘ tevekkeltu alellah ’ı

Her bir itaat ve isyan hareketi için ‘ la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim ’i, hazırladım.

Ey Rabbim!

Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.

Bizden razı oluver bizden kabul eyle.

Ey Kerem sahibi!

Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle.

Hamd alemlerin Rabbin’e mahsustur.