EL-HALİM

EL-HALİM

“Yarattıklarına yumuşak davranan” anlamına gelen “el-Halim” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak on bir defa geçmekte.

İbrahim, İsmail ve Şuayb aleyhisselamlar içinde el-Halim-yumuşak başlı kelimesi kullanılmış. (Tevbe 114, Hud 75, Saffat 101, Hud 87)

“Allah’ın kalplerinizde olanı bildiğini bilin ve ondan sakının. İyi bilinki şüphesiz Allah bağışlayandır, Halimdir-yumuşak davranandır.” (Bakara 235)

Allah (c.c.) kendisinin yarattığı insanların Allah’ın şeriatına değil de kendileri gibi insanların kurallarına uyarak onları ilahlaştırdıkları halde onları hemen cezalandırmayandır. (İsra 141-144)

Yediği yemeğin suyunu mazlumların gözyaşından, sosunu mağdurların kanından temin eden zalimlerin yaptığından Allah’ın haberi vardır.

“Zalimlerin yaptığından Allah’ı gafil zannetme. Ancak onları(n azabını) gözlerin belerip kalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim 42)

Eşcinsellerin cezasının tehir edilmesi ve zaman tanınması için Rabbine yalvaran İbrahim aleyhisselam Rabbimizin kelamıyla “O Halim- yumuşak huylu, yanık yüreklidir” diye övülmekte. (Hud 75)

Bizler Halim Rabbimize iman edenler olarak yumuşak huylu tatlı dilli, güler yüzlü, bal gibi sözlü olacağız. Güçlü iken böyle olacağız.

Su, yumuşacık ama kayaları deliyor. Kuru ağaçların tepesine çıkıp çiçeğe dönüşüyor. Evlerimizi aydınlatıyor. Binlerce ton ağırlığı kaldıran güce dönüşüyor.

İbrahim’in Halim-yumuşaklığı Nemrut’un saltanatına son veriyor. Ancak Akif’in:

“Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?

Kopar belki ama çekmeye gelmez boynum” dediği gibi iyilikle yılanı deliğinden çıkarıp zehirli dişlerini zararsız hale getireceğiz. Kuduz köpek bizi ısırdı diye biz de onu ısırmayacağız. Kendimizi de kuduzu da tedavi edeceğiz. Sonra da koyuna bekçi yapacağız.

“Eğer Allah insanları yaptıkları yüzünden azapla yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.” (Fatır 45) “Allah kahretsin” dediklerimizi Allah yok etseydi, tek başımıza kalırdık. “Ya Halim” diyelim.