EL-HASİB

EL-HASİB

“Yarattıklarının hepsine yeten ve hesaba çeken” manasına gelen “el_Hasib” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de 5 defa geçmekte. Ayrıca yedi defa da “Hesabı çabuk görendir” manasına gelen seri-ül-hisab geçmektedir. “Muhakkak Allah her şeyin hesabını yapandır.” (Nisa 86)

“Benzemez hesabı hesabımıza” Zerre kadar iyilik karşılığını görecek. Zerre kadar kötülük de yine karşılığını görecektir. (Zilzal) Onun için organlarımızın hepsi dinimizin kontrolü altında hareket etmeli.

Daraldığımız, bunaldığımız, bir işin altından kalkamadığımız zamanlarda “Hasbünallah” Allah bize yeter deriz ve biraz olsun rahatlarız.

O (mü’minlere) insanlar “şüphesiz düşmanınız olan insanlar sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkunuz” dedi de bu onların imanını artırdı ve onlar: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” dediler.

Dünyanın bütün orduları birleşse bir mü’minin üzerine yürüse el-Hasibe iman eden bir Müslüman Hasbünallah=Allah bize yeter der ve yoluna devam eder.