EL-KAVİ

EL-KAVİ

“Çok kuvvetli” anlamına gelen “el-Kavi” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz: “Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, cezası şiddetlidir” buyurur. (Enfal 52)

Salih Aleyhisselam karşısında Semud kavminin mağlubiyetini anlatırken de Rabbimizin el-Kavi ismi zikredilir. (Hud 66)

Zülme uğrayanlara harbetme izni veren ayette de Rabbimiz: “Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, Azizdir” (Hac 40) buyurur.

Sayımını yapamadığımız yıldızları, denizdeki canlıları, havadaki kuşları yaratan, yaşatan koyduğu kurallar içinde yöneten çok kuvvetli Rabbe iman eden bir mü’min güçlü ordulara, güçlü paralara, güçlü görünmeye çalışanlara aldırış etmeden Allah yolunda yürümeye devam eder. Baki’nin:

“Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn için,

Allah’adır tevekkülümüz, i’timadımız.”

“Değersiz dünya için alçaklara baş eğmeyiz biz. Bizim dayanağımız, güvencemiz, itimadımız Allah’adır” dediği gibi, Enfal suresinin 60’ıncı ayetinde “düşman için kuvvet hazırlayınız” emrine uyarak güçlü olmaya çalışırız ve el-Kavi olan Rabbimize güvenip yolumuza devam ederiz.