EL-METİN

EL-METİN

“Çok sağlam” anlamına gelen bu “el-Metin” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: “Şüphesiz Allah rızık veren, çok kuvvetli, çok sağlamdır” (Zariyat 58).

Bu surede insanlar ve cinleri Allah’a ibadet etmeleri için yarattığını, onlardan rızık istemediğini haber verdikten sonra rızık verenin güçlü ve sağlam Allah olduğunu haber veriyor.

El Kavi ile el-Metin ardarda geldiğinden manaları arasında ince bir fark olmak lazım gelir.

El-Kavi yaratılmışları evirip çevirip onları denetimi altında tutan çok kuvvetli anlamına gelirken el-Metin ise yaratılmışlardan etkilenmeyen, onlara hiç ihtiyacı olmayan çok sağlam anlamına gelir.

Biz yoruluruz, zayıflarız, kuvvetleniriz, ellerimiz titremeye başlar. Ama Rabbimiz Metindir. Bizimle kıyaslanmaz. Evreni yarattığı zamandan beri hepsini yörüngesinde döndürür de yorulmaz.

En ünlü halterci birkaç yüz kiloyu kaldırıp birkaç saniye havada tuttu diye alkışlıyoruz.

Rabbimiz altı milyar insanın üzerinde gezindiği dünyayı ve diğerlerini devamlı döndürür de yorulmaz, zayıflamaz. Metin olan Allah’a iman eden kullarda olaylar karşısında metanetini sağlamlığını korur. Bozguna uğramaz, gevşemez. Kendini koyuvermez. Kendine düşen görevi yerine getirir ve neticeyi Metin olan Allah’a havale eder.