EL-MÜTEAL

EL-MÜTEAL

“Pek yüce” anlamına gelen “el-Müteali” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçmekte. “Gizli olanı da açık olanı da bilir. Büyüktür, pek yücedir.”(Ra’d 9)
Ana rahmindeki değişimleri bilen, toplumsal gelişmeleri ve değişmeleri bilen ve yönlendiren “el-Müteali” pek yüce olan Rabbimizin bir ismi de “el-Ali” idi ve bu ismin açıklamasında geniş bilgi verildi, oraya bak.
Gizliyi de açığı da bilen ve pek yüce olan Rabbimizden hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini bilelim.
Her sahada yücelmek için yüce olan Rabbimizin ilmine, sanatına, kudretine, ikramına sarılıp onun yaptıkları ve yarattıklarına bakarak ilmimizi, ahlakımızı geliştirmeliyiz.
Kimseyi aşağılamadığımız gibi aşağılananları islâmla yüceltmeye çalışmalıyız.