EL-VELİ

EL-VELİ

“Gerçek dost” anlamına gelen “el-Veli” ismi cemili Kur’ân’ı Kerim’de 11 defa zikredilmiştir.

“Allah mü’minlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkardı.” (Bakara 257)

Ana rahminin karanlıklarından dünyanın aydınlığına çıkardı. Dünyanın karanlıklarından imanın aydınlığına çıkardı.

Bize bütün işlerimizde yardım eden, bizim velimiz gibi işlerimizi kolaylaştıran Rabbimizdir.

Allah, Mü’minlerin dostu olunca Müminler de birbirlerinin dostu olurlar.

“Mümin erkeklerle, mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. (Tevbe 71)

Mümin olmayanları dost edinmemeleri gerekir.

“Müminler, müminlerden başka kafirleri dost edinmesinler.” (Ali İmran 28)

Maide 51’de Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmemiz yasaklanıyor.

“Dost” diye terceme ettiğimiz bu el-Veli kelimesi ile vali kelimesi aynı kökten. Vali, bir şehrin bütün işlerini severek dostça evirip çeviren yöneticidir. Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin derkenRabbimiz bize onlara yönetim işlerini vermeyin anlamında kullanılıyor.

Yoksa Yahudi ve Hıristiyanla komşuluk ilişkileri ticari ilişkiler dostane yürütülür. Ama Müslüman köyüne Yahudi muhtar, Müslüman şehrine Hıristiyan vali atanmaz. Kısacası Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.

Allah’ı gerçek dost kabul eden bir müminin yüreğine korku ve hüzün gelmez.

“İyi bilinki Allah dostlarına korku yoktur onlar üzülmezler de.” (Yunus 62)

Bu dünyada güçlü siyasilerle dost olanlar her türlü kanunsuzluğu yapmaktan çekinmiyorlar. Bizler ise Rabbimizi dost edinince Rabbimizin rızasına uymayan her şeyden kaçınırız. Onun yolunda yürürken hiç kimseden korkmayız ve bize karşı alınan her türlü baskı nedeniyle üzüntü bile duymayız. Akrebin görevi sokmak, ateşin görevi yakmak, bizim görevimiz akrebe veya ateşe kızmak değil, ateşte yanmamak için tedbir almaktır.