En Büyük Salavat Salat-ı Tefriciye ve Fazileti

En Büyük Salavat Salat-ı Tefriciye ve Fazileti

Efendimiz sav’e yapılan en büyük salavat duasıdır.

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” 

salat-ı tefriciye

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.” 

 

Salaten tefriciye’nin faziletleri;

“İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse , hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir.”

  • Kim Salat-i Tefriciyye`yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar, yerden de nebatat gibi biter.
  • İmam Deynuri rahmetullah aleyh Hazretleri söyle buyurmuştur: Bir mü`min her beş vakit namazdan sonra bu salavat-i şerifeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse, rızkı kesilmez, maddi ve ma`nevi yüce mertebelere ulaşır.
  • Bu Salavat-i şerifeyi Hulus-u Kalb ile günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır, arzu ettiği şeye nail olur.
  • Günde 100 defa okumaya devam eden kimse, hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.
  • Günde 4444 kere okuyan, idam mahkumu bile olsa, Allah u Teala`nin izniyle kurtulur.
  • Hastaya okunmaya devam edilirse, Allah u Teala’nın izniyle şifa bulur.
  • Bu salavat ı Şerife’ye devam edenler, her türlü düşmanların şerrinden Allah u Teala`nin izniyle kurtulur. 

 

Bu Salavat ı şerife şöyle okunur ; Önce, ihlasla, 21 defa:Estağfirullah el Azim ve etubu ileyh diye istiğfar edilir.  Sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; Borcumdan kurtar, sınıfımı geçeyim, davamı kazanayım… diye niyet edilir.

Sonra: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim denir.

Sonra, salavat-i şerife okunmaya başlanır.
Okuma sırasında yüzünüz Kıble`ye dönük olursa, daha etkili olur.

Ayrıca, okuyuş sırasında, zihniyetinizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.
Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.
Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü,  adetler tıpkı bir kilidin anahtarı gibi önemlidir.
Kendi kendine okuyacak güçte olmayan, kendi haceti için başkalarına okutturabilir.