En Etkili Muhabbet Duası

En Etkili Muhabbet Duası  

Sevgi ve Muhabbet Duası
Sevgi ve Muhabbet Duası

Muhabbet duası edilmeden önce euzubesmele çekilir ve kelimeyi tevhit okunur. Ardından sünnete uygun olarak peygamberin dua öncesi okuduğu şu cümle söylenir:

Süphane rabbiyel aliy-yil ale’l vehhab

Bu ifade söylendikten sonra önce duanın niyeti edilir. Muhabbet duasının orijinal Arapça niyet kısmının Türkçe çevirisi şu biçimdedir:

“Yakub’un, İlyas’ın ve İdris’in rabbi yüce Allah’ım, tertemiz Meryem’e eli şifalı İsa’yı veren yüce Allah’ım, yeddi Beyza Musa’nın ve ona yardımcı olarak gönderdiğin Harun’un yol göstericisi yüce Allah’ım, alemlere nur ve insanlığa rehber olarak Muhammed Mustafa’yı gönderen yüce Allah’ım sen gönlümde olanı hiç şüphesiz benden iyi bilirsin. Gönlüme muhabbet ve hayatıma neşe nasip et. Onun bana, beni de ona meylettir. Sen azim olansın sen kadir olansın.”

Bu niyet kısmı bütün dua boyunca bir defa, o da duaya başlarken okunur. Ardından duanın asıl sözleri olan şu esmalar tam 21 defa art arda okunur:

İnnel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ.”

Bu cümle aslında bir ayeti kerimedir. Meryem suresinin 96.ayeti olan bu lafızların Türkçe meali şu biçimdedir:

“İnanıp salih amel işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır.”

Dikkat edilirse ayeti kerimenin içeriği de doğrudan doğruya sevgi ve muhabbetle alakalıdır. Bu ayeti kerimenin okunması sırasında 21 sayısı mutlaka tutturulmalıdır. Ne bir sayı fazla ne bir sayı eksik olmalıdır. Zaten duanın kerameti de buradadır.

Belirtilen sayıda okuma yapıldıktan sonra eller yüze sürülerek “amin” denir ve dua tamamlanmış olur.

Duaya icabeti artırmak için okumalar sonrası Kuran’ın kısa sureleri olan Nas, İhlas, İnşirah, Felak, Asr ve Fatiha surelerinden bir ya da birkaçı okunabilir. Bu okumalar da inşallah duanın kabulü açısından müspet etki yapacaktır.