Esmaül Hüsnaların Okunduğu Yerler ve Okuma Sayıları

Esmaül Hüsna'ların Okunduğu Yerler ve Okuma Sayıları
Esmaül Hüsna’ların Okunduğu Yerler ve Okuma Sayıları

ALLAH’ın 99 Güzel İsimlerinin Ebcet Değerleri amaçları ve okuma sayıları aşağıda yazılmıştır. Dualarınız kabul olsun inşallah.

Allah Cella Celalühü: Ya Allah şeklinde zikredilirse, kalbe iman dolmasına sebep olur. Günde 66 defa okunur.
Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmak için günde 298


Er-Rahim: maddi ve manevi rızık için günde 258
El-Melik: emir sahibi olmak için 91
El-Kuddüs: günahlardan kurtulmak için günde 170

Es-Selam: korktuklarından emin olmak için 131
El-Mümin: kötü hastalıklara yakalanmamak için 137
El-Müheymin: insanların düşüncelerini anlamak için 145
El-Aziz: Günlük 94
El-Cebbar: Asi evlatlara güzel ahlak için Günlük 206

El-Mütekebbir: Günlük 662
El-Halık: üzüntüden kurtulmak için günlük 731
El-Bari: başarı için 214
El-Musavvir: Maksatlara ulaşmak için 336
El-Gaffar: 1281 defa bağışlanmak için okunur.
El-Kahhar: zalimleri kahretmek için 306
El-Vehhab: 196 defa borçtan kurtulmak için okunur.
Er-Rezzak: Bol rızık için 308
El-Fettah: maddi manevi hayırlar için 489
El-Alim: ilim zenginliği için 150

En Güzel isimler

El-Kabıd: zalimin zulmünden kurtulmak için 903
El-Basıt: işlerin büyümesi için 72
El-Hafıd: belalardan korunmak için 1481
Er-Rafi: işinde yükselmek 351 defa için okunur.
El-Muiz: fakir ve zelillikten kurtulmak için 117
El-Müzill: düşmanları zelil etmek için 770
Es-Semi: duaların kabulü için 180
El-Basir: acziyetin ortadan kalkması için 112
El-Hakem: haklı davayı kazanmak için 68
EL-Adl: adil olmak için 104

99 Esmaül Hüsna

El-Latif: dileklerin olması 129 defa için okunur.
El-Habir: 812 defa hafızanın genişlemesi için 812
El-Halim: ahlak güzelliği için 88
El-Azim: sözünün tesirli olması için 1020
El-Gafur: günahların affı için 1286
Eş-Şekur: Baht açıklığı için 526
El-Aliyy: zilletten kurtulmak için 110
El-Kebir: defa hürmet görmek için 232 okunur.
El-Hafız: nefsin ve malın korunması için 998
El-Mukit: muhtaç olunan şeyin korunması için 550

El-Hasib: alnı acık olmak icin 80
El-Celil: zalimi zelil etmek için 5329
El-Kerim: bol rızık ve kolaylık için 270
Er-Rakib: Allah ın koruması altında olmak için 312
El-Mücib: duaların kabul olması için 3025
El-Vasi: ömür uzunluğu 137
El-Hakim: ilim ve hikmet sahibi olmak için 6084
El-Vedud: herkesin sevgisini kazanmak için 400
El-Mecid: izzet ve şerefin artması için 3249
El-Bais: kuvvetli irade için 573

Eş-Şehid: şehid olmak için 319
El-Hakk: sağlam bir iman için 108
El-Vekil: Allah tan yardım için 66
El-Kaviyy: kansızlık için 116
El-Metin: maddi manevi sağlam olmak için 500
El-Veliyy: Allah ın yardımı için 2116
El-Hamid: kazancın genişlemesi için 3844
El-Muhsi: 148 defa zekanın kuvvetli olması için okunur.
El-Mübdi: 57 defa muvaffak olmak için okunur.
El-Muid: elden kaçanı geri kazanmak için 124

El-Muhyi: işlerin başarılı olması için 68
El-Mümit: harama bakmamak için 490
El-Hayy: sözün tesirli olması için 324
El-Kayyum: isteklerin olması için 156
El-Vacid: kaybedileni bulmak için 196
El-Macid: kazanç bolluğu için 2304
El-Vahid: isteklerin olması, kalbin uyanık olması için 3669
Es-Samed: hiç kimseye muhtaç olmamak için 134
El-Kadir: gücünün çok olması için 305
El-Muktedir: her işte başarılı olmak için 774

El-Mukaddim: daima yükselmek için 184
El-Muahhir: kötü birinin uzaklaştırılması için 847
El-Evvel: hayırlı işlerde birinci olmak için 37
El-Ahir: ömür uzunluğu için 801
Ez-Zahir: her meselenin zuhuru için 1106
El-Batın: nefsin mutmain olması için 62
El-Vali: sözün tesirli olması için 47
El-Müteali: istediği makama gelmek için 551
El-Berr: her zaman iyilik bulmak için 202
Et-Tevvab: tövbelerin kabulü için 409

El-Müntekim: zulümden korunmak için 630
El-Afüvv: rızık bolluğu için 156
Er-Rauf: zarar görmemek için 287
Malikül Mülk: malın, kazancın zarar görmemesi için 212
Zül-Celali Vel İkram: işlerin kolaylığı için 1155
El-Muksit: eşlerin arasının düzelmesi için 209
El Cami: küslerin barışması için 114
El Ganiy: geniş rızık ve büyük servet için 1060
El-Muğni: geçim genişliği için 1100
El-Mani: kazadan uzak olmak için 161

Ed-Darr: zararlı kişilerin kahrolması için 1001
En-Nafi: hastalıklardan korunmak için 201
En-Nur: kalp nuruna sahip olmak için 256
El-Hadi: çocukların ailesine itaatkar olması için 400
El-Bedi: Allah ın yardımını almak için 86
El-Baki: ömrün uzunluğu için 113
El-Varis: uzun ömürlü olmak için 707
Er-Reşid: içki ve zinadan kurtulmak için 514
Es Sabûr: (Çok sabırlı) Başladığı işi kolay bitirmek için, günlük 298 defa okunur.amin ecmain