Ev içerisinde Yapılacak Zikirler ve Dualar

EVİMİZİN İÇİNDE YAPILACAK ZİKİRLER ve DUALAR

EVİMİZİN İÇİNDE YAPILACAK ZİKİRLER ve DUALAR
EVİMİZİN İÇİNDE YAPILACAK ZİKİRLER ve DUALAR

Uykuya yatarken:

Mümkünse yüz kıbleye doğru gelecek şekilde sağ tarafa yatılır. Şu dualar okunur:
(Bismikellahümme emûtü ve ehyâ) ”Allah’ım! Senin isminle ölür ve dirilirim.”
(Rabbi gınî azâbek yevme teb-asü ıbâdek) ”Rabbim, kullarını dirilttiğin günde beni azabından koru.”

Hayız ve cünup olmayanlar abdestsiz olsalar bile yatarken birer defa Fatiha, Ayetel-Kürsi, Kafirun suresini, ayrıca üçer defa ihlas, Felak ve Nas surelerini okuyabilirler. Bunları okumak sünnettir ve kötü ölüm dahil o gece başa gelebilecek bir çok felaket için bir emniyettir. Uykusunda korkan veya başka bir korku sebebiyle uyuyamayan kimselerin, Kureyş suresini okuması, korku ve endişesini giderir.

Cin, şeytan, karanlık, yalnızlık gibi her türlü korku için okunacak çok etkili dualardan birisi de şudur:

(Eûzü bi kelimâtillahit-tâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri ıbâdihî ve min hemezâtiş-şeyâtîni ve en yehdurûn)
”Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesveselerinden ve bana yakın olup zarar vermelerinden Allah’ın mübarek ve mükemmel kelimelerine sığınırım.”

Uykudan uyanınca:

(Elhamdü lillahillezi ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin-nuşûr)
”Bizi uykuyla bir nevi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Sonuçta dönüşümüz O’nadır.”

Yemek ve içmekten sonra:

(Elhamdü lillahillezi et-amenâ ve-sekânâ ve-cealanâ minel-Müslimîn)
”Bize nimetlerini yediren, içiren ve bizi müslümanlardan yapan Allah’a hamd olsun.”

Evden çıkıp işe veya bir yola giderken:

(Bismillahi âmentü billah va-tasamtü billah tevekkeltü alellah lâ havle velâ kuvvete illa billah)
”Allah’ın ismiyle çıkarım. Ben Allah’a iman ettim, O’na dayandım, işlerimin sonunu O’na havale ettim. Beni kötülüklerden koruyacak ve iyililikler de muvaffak edecek Allah’tan başka hiçbir kuvvet sahibi yoktur.”

Eve girerken:

(Allahümme innî es-elüke hayrel-mevlici ve hayrel-mahreci. Bismillahi velecnâ ve bismillahi haracnâ ve alellahi rabbinâ tevekkelnâ)
”Allah’ım, senden hayırlı bir giriş ve hayırlı bir çıkış isterim. Biz Allah’ın ismiyle girer, Allah’ın ismiyle çıkarız. Her işimizde Rabbimiz Allah’a güvenir dayanırız.”

Eve girince çocuk da olsa evdekilere selam verilir. Eğer evde hiç kimse yoksa, meleklerin varlığı düşünülerek şu şekilde selam verilir:
(Esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillahis-sâlihîn) ”Bize ve Allah’ın salih kullarına selam olsun”