Evladın Hayırlı Olması İçin Okunacak Dua

Evladın Hayırlı Olması İçin Okunacak Dua

Paylaşmış olduğumuz 2 Ayet-i Kerimeyi Okuyarak Evlat’larınızın Salih Olması İçin Uğraşlar verebilirsiniz, Etkisi Varmı Peki ? Bilindiği Üzere Herşey Yaradan’ın İsteği Şekilde İlerliyor, Ayeti Kerimelerinde Etkisi İnsanlık Üzerinde Çok Büyüktür, Yer Gök Dua İle Besleniyor.

Ve kezalik evhayna ileyke ruhan min emrina ma künte tedriy mel-kitabü ve lel iymanü ve lakin ce’alnahü nuren nehdi bihi men neşa’ü min abadina e inneke le tehdi ila sıratın müstakim, Sıratıllahillezi lehü ma fis-semavati vema fil ard ela illallahi tasiyr’ül-umur.

Anlamı ; Ey Habibim ! Biz Böyle Sanada Emrimizden Bir Ruh Vahyettik, Halbuki, (Vahyolunmadan Önce) Kitap Ve İman Üzerine Hiç Birşey Bilmezdin, Fakat Biz Kullarımızdan Dilediğimize Hidayet Vermemiz İçin Bir Nur Kıldı, Herhalde Sen Doğru bir Yola Rehberlik Ediyorsun, Öyle Bir yoladırki, Yerin Ve Göğün Halikı ve Maliki Olan Allah (C.C)ın yönlendirdiği Yoldur, İyi Bilki Bütün Ancak Allah (C.c)’a rücu Eder.

 

Merhum Abdurrahman İlyaf Efendi Hz.’nin Öğrettiği Bir Dua’da Budur, Bu Dua’yı Rasul (A.s) Ashaptan Bir Zat’a Buyurmuştur, Ve O Zat Bu Sayede Üzerine Gelen Tüm Musibetlerden Kurtulduğunu Söylemiştir, Bu Dua’yı 3’er Kere Okuyunuz.

Eüzü bi kelimatillah’it-tammati min şerri ma halaka bismillahillezi la yadurru ma’a ismihi şey’ün fil ardı ve la fis’sema’i ve hü-ves’semiul aliym.

Anlamı ; Halk ettiği bütün mahlukların şerrinden, Allah (C.C)ın Eksiksiz ve nihayetsiz kelimeleri aracılıgıyla yani kelamullah hakkı için Allah (C.C)’a sığınırım, Yaradan’ın ismi celiliyle başlarımki o beraber oldukca yerde ve gökte hiç bir şey zarar vermez, O Öyle bir Yaradan’dırki Herşeyi Duyar ve Hakkıyla Bilir.