Fakirlere rızık kapısını açan dua

Fakirlere rızık kapısını açan dua

Mal,mülk veya  zenginlik isteyenler aşağıdaki esmayı her gün (20) defa okurlarsa Allah-ü Teala o kimseleri fakirlikten kurtarır. Rızık kapısını açar.

” Bismillahirrahmanirrahim.Ya ilahel alihetir rafiy’ı celalüh.”

Borç sıkıntısındaan kurtaran dua:

“Ya mennanü zül ihsani kad amme küllel helaiki menneh”

Bu esmayı okumaya devam eden kimselerin rızkını Allah-ü  Teala genişletir. Ruhani ve cismani olarak rahatlatır. Eğer borçlu ise bu esmayı okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile borcunu öder.

Ayrıca aşağıdaki dua da  borcun ödenmesinde yardımcı olan çok kuvvetli bir duadır.

“Allahümmekfini bi halalike an haramike ve eğninibi fadlike ammen sivake.”