Fatiha Suresi ile Her Derde Deva Dua Reçeteleri

Cenab-i Hak, Hadis-i Kudsi’de söyle buyuruyor: „ Ben Azimüssan, namaz suresi olan Fatiha suresini kulumla kendi aramda yarıya taksim ettim. Fatiha suresinin yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kulumun istediği verilecektir.
Kul: Elhamdü lillahi Rabbil, alemiyn, deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum bana hamd etti (ögdü) buyurur.
Kul: Er’Rahmanir-Rahiym deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum beni sena etti’ buyurur.
Kul: Maliki yevmiddin deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum beni temcid etti,buraya kadar benimdir.’ buyurur
Kul: iyyake’na’udu ve iyyake nesteiyn deyince Cenab-i Hak, ‘-Bu benimle kulum arasındadır. Kulum icin istediği verilecektir’ buyurur.
Kul: ihdinassiratal-müstekiym. Siratalleziyne en’amte aleyhim, gayril-magdubi aleyhim veled’daalliyn deyince Cenab-i Hak, ‘-Burasi yalniz ve yalniz kulumundur. Kulumun istedigi hakkidir. Kulumun istedigi verilecektir.’ buyurur.

**Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki: Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur’an-ı azimdendir. [Tirmizi]

**Kur’an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır. [Hakim]

**Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

**Fatiha; istektir, münacattır, duadır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

 

Açlık, susuzluk duygusunu azaltmak için

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

 

Akrep, yılan zehiri için

Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

 

Allah’ın gadabını önlemek için

Fatiha suresi Allahü teâlânın gadabını önler. [Şir’a]

 

Allah’ın bizi övmesi için

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

 

Allah’ın içimizi-dışımızı temizlemesi için

Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

 

Allah’a şükrü eda etmek için

Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

 

Bütün dert, sıkıntı, musibet, korku, problemden kurtulmak için, emniyet içinde olmak için

**Fatiha suresi, bütün dertlere devadır. [Beyheki]

**Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

**Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

**Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

#Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

 

Bütün Kur’anı okumuş gibi sevap için

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

 

Cehenneme karşı

Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatihayı çok okuyan kişiye bu ayetler Cehennemin (7)kapılarında kapak olur.

 

Cin ve Şeytandan korunmak için

Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. [Deylemi]

 

Cin, şeytan, insan şerrinden korunmak için

**Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

**Fatiha-i şerife süresini Cuma günü sabah namazına müteakip harfleri adedince bir kağıt üzerine yazıp onu daima üzerinde taşıyan kimse cin ve insin tasallutundan ve taarruzundan emin ve mahfuz olur.

 

Çocuk olması için

Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

Dilek, hacet, istek, arzu için

**Bir kimse ardı ardına 4 defa ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN
derse, beşinci olarak ALLAH CC tarafından görevlendirilmiş bir melek ,şöyle karşılık verir ;
“EY FİLANCA!ŞU ANDA RABBİN DİLEĞİNİ BEKLEMEKTEDİR, NE DİLİYORSAN DERHAL ONDAN İSTE”.
İmam yafi hazretleri rh sf:62

**Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki: Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son âyetleridir. Bu iki sureden okuyacağın her harften dolayı, istediğin mutlaka verilecektir. [Müslim]

**Kim fatiha-i serifeyi “iyyâke nesteiyn” e kadar sure-i ihlasi sonuna kadar okuduktan sonra: Allahummecme’ beynî ve beyne hâcetî kema cema’te beyne esmâike ve sifâtike yâ zel celali vel ikram duasini üç (3) defa okursa dilediği Allah’ın izni ile kabul olur.

**Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

**Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

**Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

**Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

**Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100 e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

**Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

**Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

**Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

**Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

**Fatiha suresi ile ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde etmek, insanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak istersen: Sabah namazından sonra veya geceleri aşağıdaki tertip üzere Fatiha yı şerifi okur ve her birine başlarken Besmele-i şerif ile başlarsın. Şüphesiz ki bu tertipte büyük bir sır ve üstün bir kerem vardır. Bu esrarı en iyi ve en hayırlı amellerde kullan!

Pazar günü 582 defa:
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Pazartesi günü 618 defa:
Errahmânirrahîm.
Salı günü 242 defa:
Mâliki yevmiddîn.
Çarşamba günü 844 defa:
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn.
Perşembe günü 1074 defa:
İhdinas sirâtal müstakîm.
Cuma günü 1807 defa:
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Cumartesi günü 4203 defa:
Ğayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. okursan, Allah Teala nın izniyle maksadına nail olursun. İnşaAllah.

**Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, akşam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı; İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî. (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).

#Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Hacetin yerine gelene kadar 100 defa Fatiha-i şerifi, 7 defada duasını okursan, Allah Teala nın izniyle hacetin seri bir şekilde yerine gelir.

**Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

**Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden,bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.

**2 rekat namaz kılınır; her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur. Sonra gönlünce dua edip Allah’tan dilenir ve duan inşallah kabul olur.

**Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.

En çok hayr için, fayda için

**Kur’an-ı kerimde hayrı en çok olan sure Fatihadır. [İ. Ahmed]

**Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

**Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

**Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

**Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

**Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

**Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

 

Fakirliği gidermek, evde huzur ve bereket için

**Her kim evine gelince once fatiha daha sonra ihlas suresini okursa allah teala o evden fakirligi giderir yerine huzur ve bereket ihsan eder.

**Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

 

Göz ağrısı için

Gözü ağrıyan sabah 3 defa Fatiha suresini okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer, biiznillah.

**Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

**Bir kimse sabah namazının sünneti ile farzı arasında kırk bir defa fatiha yı şerifi okur ve ağrıyan gözüne üflerse ve okuyan kişi tükürüğünü parmaklarının ucuna değdirip gözüne sürerse inşeallah gözündeki ağrı azalır veya şifa bulur.

 

İşlerin kolaylaşması, yoluna girmesi için, makam-mevki için, izzet-şeref için

**Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

**Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

**Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

 

İtibar görmek için

**Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

 

Korkulan birinin yanına giderken 

Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden, gazabından, hiddetlenmesinden emin olur, itibar görür.

 

Kötü huylardan kurtulmak için

Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden,bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.

 

Nazardan korunmak için

Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez. [Deylemi]

 

Ölümden başka bütün kötülüklerden korunmak için(yatarken okunmalı)

**Yataga girince fatiha ve ihlas suresini okursan olumden baska butun hersey ve kotuluklerden korunmus olursun.- Fatiha-i serifei okumak insani cenabi ecelli ala’nin gazabindan muhafaza eder.Fatiha-i serife olumden baska herseye sifadir.

**Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

 

**Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.

**Kurani kerimde Fe (ف) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

**Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

**Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas surelerini okuyup avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka her şeyden korunur.

 

Rızk için

Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-i Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 defa okuyanın rızkı çoğalır. (Tezkere, c.3, sh. 99.)

**Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

**Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur.

**Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

**Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha okuyup ardından da 101 defa Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak” okuyup ardında da; Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ederse ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

**Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da şu duayı okusun.Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Allahümmerzuknirızkan vasian helalen sehlen.Amin.”ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

 

Ruhi sıkıntı, bunalımlar için

**Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

**Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da, içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın ziniyle şifa bulur.

 

Sırların açılması için, iç alemin nurlanması için

**Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

**Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

 

Şifa için

**Bir kabile reisini yılan soktu. Eshab-ı kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahü teâlânın izni ile hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi, bir sürü koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu. O da, Fatiha suresini okuduğunu bildirince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:Fatihanın şifa olduğunu nereden bildin? O koyunları al, yanındakilere pay et! [B.Arifin]

**Fatiha suresi zehire şifadır. [Ebuşşeyh]

**Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığın da ağrı geçer. Birkaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabi bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır. Her zaman önce tıbbi çareler aranmalı, tedavi manevi reçetelerle desteklenmesi iyileşmeye yardım eder. (İyileşmeyi asla doktor veya ilaçtan bilmemeli Allah’tan bilmelidir. Doktor ve ilaçlar sadece iyileşmek için sebep, vesiledir.)

**Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

**Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Ancak Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

**Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

**İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

**25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

**Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

**Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

**Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame diye dua etmiştir.

**Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

**Fatiha i şerif hurufu mukatta olarak, yani harf harf bir tabağa yazılıp, bu yazı yağmur veya menbaa suyu ile silinerek hastaya içirilirse, hasta inşeallah şifa bulur. Aynı sudan unutkan olan kimseler içerse unutkanlıkları azalır.

**Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

**İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

**Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.

**Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

**Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.

**Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente’ş-Şafi,Allahümmekfi ente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.

 

Tehlikeye karşı

Bir tehlike anında 19 defa Fatiha okuyan korunmuş olur.

 

Tembellik, uyuşukluğa karşı

Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

 

Yolculuğa çıkarken

Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.